banerpopr

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 15 września 2017 r. konsultacji społecznych dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

więcej...

 

Blisko 200 uczestników, trzy konferencje, owocne dyskusje nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowywanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konsultacje społeczne trwają do 8 września.

więcej...

 

6 czerwca odbyło się XXI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. 13 czerwca odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

więcej...

 

31 maja w Instytucje Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Wielkopolsce” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda oraz Kierownik Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami Krystian Piechowiak.

więcej...

 

W związku z prowadzonymi w okresie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych konferencjach informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się w dniach od 20.06 do 22.06.2017 r. w Pile, Poznaniu i Kaliszu.

więcej...

 

27 kwietnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odwiedzili studenci I i II roku SUM na kierunku Geologia z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...

 

24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu odbyła się konferencja pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim", zorganizowana przez Starostwo Kolskie.

więcej...

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych-kposk/piata-aktualizacja-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych/, pojawiła się informacja o rozpoczęciu uzgodnień dla projektu piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2017), wraz z oceną skutków regulacji (OSR) dla przedmiotowego projektu.

więcej...

 

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostępne są tutaj.

 

więcej...