banerpopr

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne, z dniem wejścia w życie ustawy, należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Poniżej dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575”

19 października podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Mariusz Gajda, wręczył odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" sześciu pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

29 września 2017 roku w Czarnkowie odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, na których Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda. Tegoroczne obchody koncentrowały się na podsumowaniu działań prowadzonych na Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz dyskusji o planach na przyszłość.

W dniach od 12 do 28 września 2017 r. odbył się cykl 11 spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez RZGW w Poznaniu w ramach projektu pn. „Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda została powołana przez Ministra Środowiska na członka Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

15 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę na modernizację śluzy Okole na Kanale Bydgoskim. 22 września nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy Wykonawcy - Konsorcjum Firm, w skład których wchodzi Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum oraz „NAVIGA – STAL” Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum.

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

13 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w sprawie współpracy w zakresie geologii i geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem hydrologii, gospodarki wodnej, geologii inżynierskiej, geotechniki.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie PRODUKT W OBIEGU! Konkurs promuje osiągnięcia w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Skierowany jest do producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

5 września odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dotycząca projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uczestników spotkania w imieniu Dyrektor Magdaleny Żmudy, przywitał Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Michał Sosiński.