banerpopr

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

więcej...

 

13 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w sprawie współpracy w zakresie geologii i geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem hydrologii, gospodarki wodnej, geologii inżynierskiej, geotechniki.

więcej...

 

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie PRODUKT W OBIEGU! Konkurs promuje osiągnięcia w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Skierowany jest do producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

więcej...

 

5 września odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dotycząca projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uczestników spotkania w imieniu Dyrektor Magdaleny Żmudy, przywitał Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Michał Sosiński.

więcej...

 

W związku z prowadzonymi do 8.09.2017 r. konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji informacyjno-konsultacyjnej, która odbędzie się w dniu 5 września 2017 r w Poznaniu w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 w godz. od 9.30 do 14.15.

więcej...

 

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku od śluzy Nakło Zachód (km 42+700 Noteci dolnej) do śluzy Józefinki (km 37+200) oraz na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600.
Ponadto, z uwagi na liczne konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Zachód (km 42+700 Noteci dolnej) oraz śłuzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

 

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów od 12 sierpnia do odwołania.
Od 13 sierpnia została przywrócona możliwość śluzowania na śluzach Koszewo oraz Gawrony.

 

Z uwagi na bardzo intensywne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Gromadno do śluzy Czyżkówko w Bydgoszczy oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy Frydrychowo do połączenia z drogą wodną Wisła-Odra. Z uwagi na bardzo dużą liczbę drzew powalonych do koryta rzeki oraz na obiekty hydrotechniczne żegluga zostaje zamknięta od 12 sierpnia do odwołania.

 

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów oraz między śluzami Koszewo i Gawrony. Nie ma możliwości śluzowania na tych obiektach od 12 sierpnia do odwołania. 

 

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Dyrektor RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

więcej...