banerpopr

27 kwietnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odwiedzili studenci I i II roku SUM na kierunku Geologia z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...

 

24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu odbyła się konferencja pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim", zorganizowana przez Starostwo Kolskie.

więcej...

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych-kposk/piata-aktualizacja-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych/, pojawiła się informacja o rozpoczęciu uzgodnień dla projektu piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2017), wraz z oceną skutków regulacji (OSR) dla przedmiotowego projektu.

więcej...

 

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostępne są tutaj.

 

więcej...

 

Z dniem 21 kwietnia 2017 roku Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty zmienia adres siedziby z dotychczasowej na:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty

z siedzibą w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Tel. 61 8508 400, 401

Fax 61 8508 402

 

Adres siedziby głównej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ulega zmianie. Jednocześnie informujemy, że takie dane jak: NIP, REGON, adresy e-mail, numery kont bankowych pozostają bez zmian. Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.

 

 

4 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie pn. WODA=ŻYCIE, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wody w Częstochowie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda.

więcej...

 

4 kwietnia w Sieradzu odbyło się spotkanie z władzami Miasta Sieradza oraz z samorządowcami z powiatu sieradzkiego, którego tematyka koncentrowała się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda.

więcej...

 

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września.

więcej...

 

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Wastewater” i była okazją do debaty na temat niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, a także konieczności zmniejszania zużycia wody i ponownego jej wykorzystania.

więcej...