banerpopr

Informujemy, że Dyrektor RZGW w Poznaniu, realizując upoważnienie wynikające z art. 47 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 28 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województw:


1. Kujawsko-pomorskiego z 2 marca 2017 r. poz. 938
http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/938/akt.pdf

2. Lubuskiego z 28 lutego 2017 r. poz. 471
http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/471/akt.pdf

3. Łódzkiego z 1 marca 2017 r. poz. 1077
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1077/akt.pdf

4. Opolskiego z 1 marca 2017 r. poz. 609
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/609/akt.pdf

5. Pomorskiego z 9 marca 2017 r. poz. 904
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/904/akt.pdf

6. Śląskiego z 1 marca 2017 r. poz. 1284
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1284/akt.pdf

7. Wielkopolskiego z 28 lutego 2017 r. poz. 1638
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1638/akt.pdf

8. Zachodniopomorskiego z 2 marca 2017 r. poz.918
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/918/akt.pdf

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji.


Dla wyznaczonego w regionie wodnym Warty obszaru szczególnie narażonego zostanie przygotowany Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

 

Tracą moc rozporządzenia w sprawie wód wrażliwych i OSN w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2012 r. (plik PDF) oraz z dnia 11 maja 2015 r. (plik PDF).

 

Zachowują moc dotychczasowe przepisy określające wody wrażliwe oraz OSN na terenie regionu wodnego Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego (wprowadzone rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012 r. - plik PDF) do czasu zakończenia programu działań wprowadzonego rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. (plik PDF), tj. obowiązują do dnia 21 maja 2017 r.