banerpopr

 

W przyszłym roku Wody Polskie przebudują groblę między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim. Inwestycje wodne dla Konina i regionu były tematem wizyty ministra Marka Gróbarczyka nad Śluzą Morzysław 15 października. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wód Polskich oraz Zenon Chojnacki - kandydat na prezydenta Konina.

 „Ten obszar może stać się wielką przystanią turystyczną na szlaku ze wschodu na zachód” – powiedział minister Marek Gróbaczyk podczas konferencji prasowej. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślił, że turystyczne uruchomienie Kanału Ślesińskiego jest istotne dla Wielkiej Pętli Wielkopolski, która „ma zostać włączona w sieć dróg śródlądowych Europy Zachodniej”. 

 

Przebudowa grobli pomiędzy śluzami Gawrony i Koszewo obejmie ponowne uformowanie nasypu grobli oraz zagęszczenie i umocnienie skarp. Będzie to pierwszy etap przewidzianych robót na Kanale Ślesińskim. Jednym z ważniejszych zadań do wykonania na drodze wodnej jest wymiana na Śluzie w Morzysławiu mechanizmów wrót przeciwpowodziowych oraz odmulenie Kanału Ślesińskiego. Wykonanie odmulenia jest niezbędne dla przywrócenia podstawowych parametrów odpowiadających drodze wodnej II klasy, do jakiej należy Kanał Ślesiński, co umożliwi bezpieczne korzystanie ze szlaku także większym jednostkom pływającym. Kolejnym zadaniem będzie udostępnienie Jeziora Licheńskiego do żeglugi poprzez połączenie go z Jeziorem Pątnowskim. Obecny stan urządzeń na połączeniu tych jezior nie pozwala na przepływanie pomiędzy nimi.

Obecnie Wody Polskie są na etapie przygotowania dokumentacji inwestycji. Szacunkowa wartość przewidywanych robót wyniesie:

- przebudowa grobli między śluzami Gawrony i Koszewo – 1,6 mln zł

- wymiana mechanizmów wrót przeciwpowodziowych - 250 tys. zł

- przywrócenie głębokości tranzytowej Kanału Ślesińskiego – 11,5 mln zł

- budowla hydrotechniczna na połączeniu jeziora Pątnowskiego z jeziorem Licheńskim – 5,5 mln zł

Wskazane inwestycje wpłyną na ochronę przed powodzią. Drożność cieku zapewni swobodny przepływ wody, sprawne wrota zabezpieczą dolinę Kanału Ślesińskiego przed wielkimi wodami rzeki Warty, a przebudowana grobla zabezpieczy przyległe grunty przed podwyższonymi stanami wody w Kanale Ślesińskim. Natomiast udostępnienie Jeziora Licheńskiego do żeglugi poprzez połączenie go z Jeziorem Pątnowskim zwiększy atrakcyjność drogi wodnej pn. „Wielka Pętla Wielkopolska”.