banerpopr

Inwestycje służące ochronie mieszkańców Częstochowy były tematem konferencji prasowej Wód Polskich 18 października. W spotkaniu z mediami uczestniczyli minister Marek Gróbarczyk, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, senator Ryszard Majer oraz kandydat na prezydenta Częstochowy Artur Warzocha.

 Wody Polskie kompleksowo zajmą się ochroną Częstochowy przed powodzią” – powiedział Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wody Polskie realizują wartą 36 mln 990 tys. zł inwestycję, która obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę 13,68 km  wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka. W pierwszym etapie prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku w rejonie ujścia kanału Kucelinka do Warty. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Prace zostaną ukończone w 2021 r. Minister Marek Gróbarczyk wskazał, że rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka jest elementem kompleksowego planu zabezpieczenia miasta przed ryzykiem wystąpienia powodzi.  Koszt realizacji robót, które zostaną wykonane jeszcze tym roku jest szacowany na ok. 2 mln zł.

Wody Polskie dokonają również przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 5,2 km wałów przeciwpowodziowych Warty w Częstochowie. Korona wałów zostanie podwyższona i uszczelniona, a ich korpus zostanie zagęszczony. Łączy koszt realizacji tego zadania wyniesie 7 mln 188 tys. zł. Dotąd zrealizowano 60% tej inwestycji za ok 4 mln 190 tys. zł. Prace zakończą się do końca przyszłego roku.

Wody Polskie  przeznaczą „ostatecznie ok. 50 mln zł na całkowitą realizację zadań w obszarze przebudowy, rozbudowy, nadbudowy całego obwałowania dorzecza Warty w obszarze Częstochowy”.