banerpopr

funduszeLogo dobra jakośćfundusz spojnosci

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budynki na terenie zaplecza Zbiornika Wodnego Jeziorsko”.

 

W ramach zadania, RZGW w Poznaniu przeprowadzi termomodernizację dwóch budynków znajdujących się w Skęczniewie: biurowego i warsztatowego. Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz redukcja emisji CO2 we wskazanych budynkach. Obecnie nie spełniają one norm w zakresie izolacyjności cieplnej.

 

Zaplanowano prace związane z wymianą pokrycia dachowego, izolacji ścian, wymianą okien i drzwi oraz montażem pompy ciepła. Po zrealizowanych pracach wartość efektywności energetycznej budynków wzrośnie o około 84%. Termomodernizacja ma się rozpocząć w sierpniu 2017 roku, a zakończyć w listopadzie 2018 roku. Koszt inwestycji to 2 474 025,42 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 2 080 269,10 zł.
..........................................................................................................................................................................
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.


Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
- formularz zamieszczony na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

 

 


 

NFOŚiGW

 

Regulacja Noteci na Odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jeziora Sadłogoszcz
Okres realizacji: 2013-2016
Wartość zadania w mln zł: 5,756


Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmująca zadania:
- śluza Okole z zabudowaniami,
- śluza Czyżkówko z zabudowaniami,
- śluza Prądy z zabudowaniami i mostem,
- śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem.
Okres realizacji: 2014-2018
Wartość zadania w mln zł: 17,083


Polder Golina
Okres realizacji: 2014-2015
Wartość zadania w mln: 3,5


 wfos lodz

 

Zadanie: „Modernizacja pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą”
Okres realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 716 115,24 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 572 890,00 zł


 

Zadanie: „Modernizacja progu nr 1 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko”
Okres realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 441 858,35 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 353 485,00 zł

 


logo wfosigw kolor

 

Zadanie: "Termomodernizacja budynku Nadzoru Wodnego w Śremie".

Okres realizacji: 2015 rok.

Kwota zadania: 295 152,75 zł

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 143 976,94 zł


Zadanie: "Zakup łodzi dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków".
Okres realizacji: 2016 rok
Koszt zadania: 119 310,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 50 000,00 zł


Zadanie: Termomodernizacja Budynku Nadzoru Wodnego w Międzychodzie
Okres realizacji: 2016 rok
Koszt zadania: 122 415,61 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 60 061,13 zł


Zadanie: „Modernizacja infrastruktury Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu”
Okres realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 564 031,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 282 014,00 zł


WFOS Zielona Gora

 

Zadanie: "Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałania powodzi i usuwania ich skutków"
Okres realizacji: 2016 rok
Koszt zadania: 241 080,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 110 000,00 zł


Zadanie: „Zakup rębaka dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków”
Okres realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 20 000,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 14 000,00 zł


wfoś toruń

 

Zadanie: "Zakup samochodu dla wsparcia zadań statutowych RZGW w Poznaniu"
Okres realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 145 000,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 107 711,00 zł


 

23

Zadanie: "Monitoring przeciwpowodziowy i ASTKZ na obiektach hydrotechnicznych wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury zbiornika wodnego Poraj"
Okres realizacji: 2018 rok
Koszt zadania: 187 181,40 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 93.590,70 zł


 

%MCEPASTEBIN%