banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2009 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pre-umowę na przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, natomiast 31 grudnia 2010 r. podpisano porozumienie na realizację zadań rzeczowych w latach 2011-2013.

 

Całkowity koszt projektu wyniósł: 17 932 363,19 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 12 264 028,67 zł

 

Projekt zgłoszony przez RZGW znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO.