banerpopr

Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 31.12.2010 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III "Środowisko Przyrodnicze", Działanie 3.5. "Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa" Schemat 5 "Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących".


Lata rzeczowej realizacji projektu: 2011-2013

 

  

 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim w gminach Skulsk i Konin. Przedmiotem projektu była realizacja 6 zadań obejmujących: przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcyjnych wraz z przebudową zamknięć śluz Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo, przebudowę Jazu Gawrony oraz przebudowę koryta Kanału Ślesińskiego.

 

W ramach projektu, jako cel główny przyjęto poprawę stanu infrastruktury technicznej Kanału Ślesińskiego, zarówno pod względem jej sprawności, jak i poziomu wyposażenia obiektów. Dla realizacji celu głównego przewidziano wdrożenie celów szczegółowych, integralnie związanych z zaplanowanymi w projekcie działaniami. Do najważniejszych celów szczegółowych zaliczono poprawę stanu technicznego konstrukcji betonowej, przede wszystkim poprzez wykonanie uszczelnień ścian i dna oraz wyposażenia śluz, poprzez naprawę wrót i ich napędów, w tym części mechanicznej i elektrycznej, a także otoczenia w niezbędny sprzęt. Wyróżnić należy wrota powodziowe śluzy Morzysław oraz poprawę stanu technicznego jazu Gawrony i udrożnienie Kanału Ślesińskiego, w odcinku ujściowym do rzeki Warty.

 

Najbardziej znaczącymi konsekwencjami realizacji celu głównego w analizowanym obrębie Kanału Ślesińskiego będzie: zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla zamieszkałych terenów przyległych do Kanału Ślesińskiego; zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa dla obsługi obiektów, użytkowników infrastruktury oraz okolicznych mieszkańców oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa wystąpienia zagrożeń, poprzez poprawę stanu infrastruktury drogi wodnej o strategicznym znaczeniu.


Projekt "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" to realizacja następujących zadań:


Zadanie 1 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Morzysław;
Zadanie 2 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Pątnów;
Zadanie 3 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Gawrony;
Zadanie 4 - Przebudowa Jazu Gawrony;
Zadanie 5 - Przebudowa zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć Śluzy Koszewo;
Zadanie 6 - Przebudowa koryta Kanału Ślesińskiego

 

 


 

W dniu 19 listopada 2013 r. zakończono rzeczową realizację projektu.

 

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 17 932 363,19 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 264 028,67 zł

 

Beneficjent
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
tel.: 61 856 77 00 fax: 61 852 57 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.poznan.rzgw.gov.pl

 

Instytucja Pośrednicząca WRPO
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00 fax: 61 841 10 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.wfosgw.poznan.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI