banerpopr

Koszt: 830 520 zł

 

W ramach zadania wykonano remont dwóch ostróg rzecznych znajdujących się w km 359+040 oraz km 359+080 na lewym brzegu rzeki Warty, a także przeprowadzono remont umocnienia brzegowego (tamy podłużnej), znajdującej się w km 359+000 do 358+660. Ostrogom oraz umocnieniu brzegu została przywrócona stabilność dzięki konstrukcji faszynowo-kamiennej. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe jest zachowanie trasy regulacji (30 m) oraz trasy żeglugi rzecznej, która zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem należy do klasy Ia.