banerpopr

zWARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 26.04.2018 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

144

Prądy

Śluza Okole (km 14,80) zamknięta dla ruchu żeglugowego

km 19+900 - łacha o szerokości około 10 m przy brzegu prawym - 144 cm, pozostała szerokść szlaku - głęb. >160 cm

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

119

Gromadno

km 39+550-39+900 - głęb. 140

km 54+000 - ujście kanału jazowego śl. Gromadno - głęb. 176 cm

km 57+000 - rejon ujścia rzeki Łobzonki - głęb. 119 cm

km 68+300 - połączenie kanału jazowego ze śluzowym poniżej śl. Krostkowo - szerokość szlaku 12 m - głęb. 150 cm

km 123+000 - zwężenie szlaku o 12 wystawiona pława nawigacyjna i znak brzegowy C.5

km 143+470 - zwężenie szlaku o 12 m, wystawiona pława nawigacyjna i znak brzegowy C.5

km 155+370 - głęb. 120 cm, wejście do górnego awanportu śl. Wrzeszczyna

km 176+800 - głęb. 158 cm, wejście do portu w m. Krzyż

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

275

Drezdenko

w km 187+500 - okolice Drezdenka - odłożone rumowisko
w km 207+000 -
okolice ujścia rzeki Gościmka - odłożone rumowisko
w km 213+000 -
odłożone rumowisko

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

240

Gorzów Wlkp. w km 2+350 - most w Kostrzynie
3+400-3+800
rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko
w km 7+500 -
odłożone rumowisko
w km 61+400
- odłożone rumowisko

2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

160
150

Międzychód
Poznań

w km 90+400 - odłożone rumowisko
w km 127+200
- przebudowa mostu w Międzychodzie
w km 128+800
- ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto-gliniaste

w km 228+500
- rafa kamienna

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6

130
40

Śrem
Konin

w km 253+600 - Luboń - rafa kamienna
w km 294+500 - odłożone rumowisko
w km 307+500
- odłożone rumowisko
w km 308+800
- odłożone rumowisko
w km 317+000
- odłożone rumowisko

w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska
- odłożone rumowisko
w km 358+000
- odłożone rumowisko
w km 362+600 - ujście Wrześnicy
- odłożone rumowisko
w km 377+500
- odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy
- odłożone rumowisko
w km 403+300
- odłożone rumowisko

POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

-

Koszewo

Zamknięty dla żeglugi
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Zamknięty dla żeglugi
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

138

Pakość

km 61+100 - Jez. Szarlej- głęb. 138 cm                                                            km 65+600- most obwodnica Inowrocławia - głęb. 130 cm 

km 70+100 - Inowrocław - U.rm - Rów Rąbiński - głęb. 120 cm 

km 80+940 - dolny awanport śl. Pakość - głęb. 116      

km 85+000 - zwężenie Jez. Mielno - szer. szlaku 6,5 m; głęb. 156 cm                                          

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 80 Dębinek Pd

km 122+020 - poniżej śl. Antoniewo - po lewej stronie toru głęb. <110 cm; prawa strona głęb.>120 cm

km 130+400 - głęb. 80 cm; przejście przy prawym brzegu

km 131+200 - przy ujściu rowu zasilającego - głęb. 80 cm, przejście prawą stroną toru

km 138+500 - przepłycenia na długości ok. 40 m, głęb. 110 cm

km 145+400 - głęb. 98 cm na długości ok. 20 cm

km 125+300 - poniżej śl. Frydrychowo - po prawej stronie toru głęb. <120 cm; lewa strona głębokości > 120 cm

km 130+000 - powyżej śluzy Dębinek 5 głębokość 131 cm (przy stanie eksploatacyjnym)

 

 

UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

26th APRIL 2018

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

144

Prądy


2. The Lower Noteć River - Regulated Ib 38,9 - 177,2

119

Gromadno


  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

275

Drezdenko

187+500 km - Drezdenko - accumulated fluvial deposits
207+000 km - the Gościmka River confluence area - accumulated fluvial deposits
213+000 km 
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

240

Gorzów Wlkp. 2+350 km- bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits
7+500 km
- accumulated fluvial deposits
61+400 km
-accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

160
150

Międzychód
Poznań

90+400 km-accumulated fluvial deposits
127+200 km- reconstruction of the bridge in Międzychód
128+800 km - the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits

228+500 km - bottom stone-reef

 

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

130
40

Śrem
Konin

253+600 km- Luboń - bottom stone-reef
294+500 km -
accumulated fluvial deposits
307+500 km
- accumulated fluvial deposits
308+800 km
- accumulated fluvial deposits
317+000 km
- accumulated fluvial deposits

355+700-355+800 km - Dłusko
- accumulated fluvial deposits
358+000 km
- accumulated fluvial deposits
362+600 km -
the Wrześnica River confluence -
accumulated fluvial deposits
377+500 km
-
accumulated fluvial deposits
386+600-386+700 km - Nadwarciański Landscape Reserve
-
accumulated fluvial deposits
403+300 km
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

-

Koszewo

Closed for shipping

2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica  Closed for shipping
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

138

Pakość


4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 80 Dębinek Pd