banerpopr

WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 19.02.2018 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Zamknięty dla żeglugi

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

-

Nakło Wsch.

Zamknięty dla żeglugi

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

340

Drezdenko

w km 187+500 - okolice Drezdenka - odłożone rumowisko
w km 207+000 -
okolice ujścia rzeki Gościmka - odłożone rumowisko
w km 216+100 -
odłożone rumowisko

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

330

Gorzów Wlkp.

w km 2+350 most w Kostrzynie
w km 3+400-3+800
- rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko      
w km 7+500 -
odłożone rumowisko     
w km 61+400 -
odłożone rumowisko

2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

265
280

Międzychód
Poznań

w km 90+400 - odłożone rumowisko
w km 127+200 -
przebudowa mostu w Międzychodzie
w km 128+800
- ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto-gliniaste
w km 228+500
- rafa kamienna

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6

190
110

Śrem
Konin

w km 253+600 - okolice Lubonia - rafa kamienna
w km 294+500 - odłożone rumowisko
w km 307+500 - odłożone rumowisko
w km 308+800 - odłożone rumowisko
w km 317+000 - odłożone rumowisko
w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska - odłożone rumowisko
w km 358+000 - odłożone rumowisko
w km 362+600 - okolice ujścia rzeki Wrześnicy - odłożone rumowisko
w km 377+500 - odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy - odłożone rumowisko
w km 403+300 - odłożone rumowisko
POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

-

Koszewo

Zamknięty dla żeglugi
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Zamknięty dla żeglugi
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

Zamknięty dla żeglugi

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 - Dębinek Pn

Zamknięty dla żeglugi

 

UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

19th FEB 2018

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Closed for shipping

2. The Lower Noteć River - Regulated Ib 38,9 - 177,2

-

Nakło Wsch.

Closed for shipping

  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

340

Drezdenko

187+500 km - Drezdenko - accumulated fluvial deposits
207+000 km - the Gościmka River confluence area - accumulated fluvial deposits
216+100 km 
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

330

Gorzów Wlkp. 2+350 km - bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
- the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits  
7+500 km
- accumulated fluvial deposits
61+400 km
- accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

265
280

Międzychód
Poznań

90+400 km - accumulated fluvial deposits
127+200 -
construction of the bridge in Międzychód
128+800 km
- the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits
228+500 km
- bottom stone-reef

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

190
110

Śrem
Konin

253+600 km - Luboń - bottom stone-reef
294+500 km
- accumulated fluvial deposits
307+500 km -
accumulated fluvial deposits
308+800 -
accumulated fluvial deposits
317+000 -
accumulated fluvial deposits
355+700 - 355+800 km
- Dłusk - accumulated fluvial deposits
358+000 km
- accumulated fluvial deposits
362+600 km
- the Wrześnica River confluence - accumulated fluvial deposits
377+500 km
- accumulated fluvial deposits
386+600 - 386+700 km -
The Nadwarciański Landscape Reserve - accumulated fluvial deposits
403+300 km
- accumulated fluvial deposits
THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

-

Koszewo

Closed for shipping

2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Closed for shipping
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

Closed for shipping

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 - Dębinek Pn

Closed for shipping