banerpopr


WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 09.01.2017 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

-

Prądy

zamknięty dla żeglugi

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

-

Gromadno zamknięty dla żeglugi
3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

-

Drezdenko

zamknięty dla żeglugi

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

-

Gorzów Wlkp. zamknięty dla żeglugi
2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

-

Skwierzyna
Poznań

zamknięty dla żeglugi

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6

-

Śrem
Konin

zamknięty dla żeglugi
POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

-

Pątnów

zamknięty dla żeglugi
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica zamknięty dla żeglugi
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

zamknięty dla żeglugi

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 - Dębinek Pd

zamknięty dla żeglugi


UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

09th JAN 2017

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

-

Prądy

closed for shiping

2. The Lower Noteć River - Regulated
Ib
38,9 - 177,2

-

Gromadno closed for shiping
  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

-

Drezdenko

closed for shiping

TTHE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

-

Gorzów Wlkp. closed for shiping
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

-

Skwierzyna
Poznań

closed for shiping

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

-

Śrem
Konin

closed for shiping
THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

-

Pątnów

closed for shiping
2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica closed for shiping
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

closed for shiping

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 - Dębinek Pd

closed for shiping