banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 2 osób w Zespole ds. Obsługi Kancelaryjnej i Organizacji w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Okres trwania praktyk: 3 miesiące
Wymiar praktyk: do 20 godzin tygodniowo

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • tworzenie baz danych, zestawień, opracowań, analiz kosztów,
  • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wysyłanej,
  • wysyłanie korespondencji,
  • skanowanie i kserowanie pism i dokumentów,
  • organizacyjne przygotowywanie spotkań,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu.

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • CV,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, pok. nr 1 do 28.11.2016 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zespole ds. Obsługi Kancelaryjnej i Organizacji".

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.