Drukuj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działa na podstawie: ustawy Prawo wodne  z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)  tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)