banerpopr

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że z dniem 21.05.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z  dnia  9  maja  2019 r.  (Dz.U. z 2019, poz. 931) w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z  podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Gmina ubiegająca się  o zwrot utraconych dochodów składa w siedzibie, właściwego terytorialnie dla gminy, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, wniosek dotyczący roku 2018 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Korektę wniosku dotyczącego roku 2018 gmina może złożyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie  rozporządzenia.

Wypłata kwoty środków stanowiąca równowartość wysokości utraconych dochodów nastąpi do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku.

images/Rozporządzenie__Ministra_Gospodarki_Morskiej_i_Żeglugi_Śródlądowej__z_dnia_9_maja_2019_r._______________Dz.U._z_2019_poz.931_wraz_z_wnioskiem.pdf