Drukuj
1.  Udostępnianiu informacji z katastru wodnego Regionu Wodnego Warty podlegają:
a. zaświadczenia dla spółek/związku spółek wodnych o wpisie do katastru wodnego;
b. informacje z katastru wodnego podlegające udostępnieniu na podstawie rozporządzeń szczegółowych;

2. Udostępnianie w/w informacji z katastru jest odpłatne.

3. Zasady udostępniania informacji z katastru wodnego Regionu Wodnego Warty reguluje:
a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz.U. nr 126 poz. 878)
b. Art. 92 ust. 3 pkt 8, art. 153 ust. 2 pkt 12 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie (Dz.U. 06.132.927)

4. Podstawą pobierania opłat za udostępnianie informacji z katastru wodnego jest:
a. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dz. u. 225, poz. 1635) w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej;
b.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie (Dz.U. 06.132.927)

5. Zasady uiszczania opłat dotyczących uzyskania zaświadczenia o wpisie do katastru wodnego Regionu Wodnego Warty
5.1 wysokość i zasady opłat dotyczących wydania zaświadczenia
a. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 PLN,
b. zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej art. 12.1. organem podatkowym właściwym w sprawach opłat skarbowych dla RZGW w Poznaniu jest Prezydent Miasta Poznania.

c. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, od 1 stycznia 2007 r. funkcję inkasenta na terenie miasta pełnią podmioty z lokalizacją w podanych niżej punktach:

  • al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
  • al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Prasa Artykuły Przemysłowe Mieczysław Kościelski,
  • ul. Gorzysława 9 - POL-CAR,
  • ul. Libelta 16/20 - Kiosk "Znaczek" A. Gendera&E. Kocłajda,
  • ul. Libelta 16/20 siedziba Urzędu Miasta Poznania - Agencja PKO BP S.A.,
  • ul. Młyńska 1a, ul. Grochowe Łąki 6, ul. Wawrzyniaka 40, ul. Dożynkowa 94 siedziby Sądu Rejonowego - Stefan Andrzejak,
  • al. Marcinkowskiego 32 siedziba Sądu Okręgowego - S.C. Halina & Jarosław Żurek,
  • ul. Prusa 3 - Miejska Pracownia Urbanistyczna,
  • ul. Wichrowa 4 siedziba Urzędu Celnego - Balcom Anna Goraj - Fengler,
  • ul. Wichrowa 4 siedziba Urzędu Celnego - Bank Spółdzielczy Duszniki,
  • ul. Słowackiego 22 - KIOSK S.C. Jan Bukczyński Iwona Milecka,
  • ul. Gronowa 59 - Agencja PKO BP S.A.,
  • ul. Gronowa 22 a i b - Agencja PKO BP S.A.,
  • ul. Jackowskiego 16/18 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ksero - Ruch,
  • ul. Wilczak 16 - Zarząd Dróg Miejskich,
  • ul. Woźna 16a - UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy,
  • ul. Wojciechowskiego 3/5 siedziba Urzędu Skarbowego Poznań Winogrady - Bank Spółdzielczy Duszniki,
  • ul. Wojciechowskiego 7 - AUTO - CENTRUM,
  • ul. Warszawska 183/185 siedziba Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto - Bank Spółdzielczy Duszniki
  • ul. Wierzbięcice 36 Wielkopolski Bank Spółdzielczy Filia Nr 2,
  • ul. Głogowska 66 Wielkopolski Bank Spółdzielczy Filia Nr 4,
  • ul. Smoluchowskiego 1 siedziba Urzędu Skarbowego Poznań Grunwald - Wielkopolski Bank Spółdzielczy.
d. Oprócz wpłat u inkasentów, płatności można dokonać przy użyciu karty bankowej bezpośrednio na stanowiskach obsługi klienta Urzędu Miasta Poznania oraz na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy,
Oddział Księgowości Podatkowej Poznań, ul. Słowackiego 22
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

6. Opłaty i zasady udostępniania z katastru wodnego Warty informacji podlegających udostępnieniu.
6.1 udostępnianie informacji z katastru następuje na podstawie pisemnego podania,
6.2 w podaniu wnioskujący powinien określić sposób odbioru przekazywanych danych (osobisty odbiór, przesyłka pocztowa, e-mail), oraz sposób uiszczenia opłat (w kasie RZGW, przelew na konto),
6.3 wysokość opłat za udostępnianie informacji z katastru reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. (Dz.U. 06.132.927),
6.4 wycenę opłaty dla RZGW za udostępnienie informacji przedstawia się wnioskodawcy w postaci noty księgowej,
6.5 wnioskodawca uiszcza zapłatę za udostępnione informacje w sposób zadeklarowany w podaniu,
6.6 przekazanie wnioskodawcy informacji z katastru następuje w sposób określony w podaniu.