FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr


Opiniowanie lokalizacji inwestycji drogowej, w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 
Wymagane dokumenty:
 1. mapa w skali co najmniej 1:5 000, przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, charakterystyka inwestycji,
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz inwestora.

 

Podstawa prawna: art. 11d ust. 1 pkt 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2013).

 

 


Opiniowanie lokalizacji budowli przeciwpowodziowych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. mapa w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiająca projektowany obszar inwestycji oraz istniejące uzbrojenie terenu, charakterystyka inwestycji,
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz inwestora.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. i ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.u. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm).

 


 

Opiniowanie lokalizacji inwestycji kolejowej, w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Wymagane dokumenty:

 1. mapa w skali co najmniej 1 : 5 000, przedstawiająca istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, opracowana na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; charakterystyka inwestycji,
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz inwestora.

 

Podstawa prawna: art. 9o. ust. 3. pkt 4) lit. d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.).

 

 


Opiniowanie lokalizacji lotnisk użytku publicznego, w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. mapa w skali co najmniej 1: 5 000, przedstawiająca projektowany obszar lotniska, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu; charakterystyka inwestycji,
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz inwestora.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 2143).

 


Uzgodnienia techniczne i lokalizacji in. obiektów

 


Wymagane dokumenty

 
 • mapa topograficzna 1:10 000,
 • mapa sytuacyjno- wysokościowa i ewidencyjna lub mapa zasadnicza, na której będzie zaznaczona lokalizacja planowanej inwestycji,
 • opis techniczny planowanej inwestycji,
 • szkice, rysunki, które umożliwią zapoznanie się z planowanymi rozwiązaniami.