banerpopr

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego wydawania przez uprawnionych do rybactwa zezwoleń na amatorski połów ryb

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminach Lubasz, Trzcianka i Wieleń 

Treść komunikatu
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminie Borne Sulinowo.

Treść komunikatu

 

 

Wyjaśnienie czy uprawniony do rybactwa jest stroną w postępowaniu administracyjnym

 

W związku z napływającymi sygnałami od uprawnionych do rybactwa o pomijaniu ich jako strony postępowania w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wydział Gospodarki Rybackiej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamieszcza poniższe wyjaśnienia.