banerpopr

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu są zobowiązane do przesłania na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • numer karty wędkarskiej
  • nazwa obwodu rybackiego (tabela poniżej)
  • okres uprawiania amatorskiego połowu ryb*

* zezwolenia wydawane będą od dnia 07 maja 2018 r. i będą obowiązywały maksymalnie do dnia 31 października 2018 r., lub do dnia usunięcia obwodu z listy umieszczonej na stronie – w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich wydawanie, niezależnych od Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu.

Wiadomości niekompletne, dotyczące obwodów nieujętych w poniższej tabeli lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.

 

Lista obwodów rybackich udostępnionych do uprawiania amatorskiego połowu ryb

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem uprawiania amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb. W przypadku wykreślenia obwodu rybackiego z poniższej listy, wydane wcześniej zezwolenie wygasa z dniem wykreślenia obwodu.

Poz.*

Nazwa obwodu rybackiego

Udostępniony maksymalnie do dnia:

(wg stanu na dzień 26.07.2018 r.)

19

Obwód rybacki rzeki Ner – Nr 1

31.10.2018 r.

40

Obwód rybacki Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1

31.10.2018 r.

51

Obwód rybacki jeziora Mórka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Rów Wyskoć – Nr 1

31.10.2018 r.

200a

Obwód rybacki jeziora Skrzydlewo na cieku Struga Bielska – Nr 2

31.10.2018 r.

231

Obwód rybacki jeziora Sękowskie na rzece Czarna Woda – Nr 2

31.10.2018 r.

237

Obwód rybacki Jeziora Pszczewskie w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1

31.10.2018 r.

239

Obwód rybacki jeziora Silna Mała na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1

31.10.2018 r.

* pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.

Opis obwodów rybackich na podstawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w brzmieniu określonym rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.