banerpopr

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu są zobowiązane do przesłania na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:
• imię i nazwisko
• numer karty wędkarskiej
• nazwa obwodu rybackiego (lista poniżej)
• okres uprawiania amatorskiego połowu ryb*
 

* zezwolenia wydawane będą od dnia 27 kwietnia 2017 r. i będą obowiązywały maksymalnie do dnia 31 października 2017 r., ewentualnie do dnia publicznego otwarcia ofert – w przypadku obwodów ujętych w ogłoszeniach o konkursach ofert, lub do dnia usunięcia obwodu z listy umieszczonej na stronie – w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich wydawanie, niezależnych od Dyrektora RZGW w Poznaniu.

 

Wiadomości niekompletne lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.

 

 

Lista obwodów rybackich udostępnionych do uprawiania amatorskiego połowu ryb

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem uprawiania amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb.

 

W przypadku wykreślenia obwodu rybackiego z poniższej listy, wydane wcześniej zezwolenie wygasa z dniem wykreślenia obwodu.

W przypadku zmiany daty udostępnienia obwodu rybackiego wydane wcześniej zezwolenie obowiązuje do daty widniejącej aktualnie na poniższej liście.

Poz. * Nazwa obwodu rybackiego

Udostępniony do dnia:

(wg stanu na dzień 24.08.2017 r.)

51 Obwód rybacki jeziora Mórka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Rów Wyskoć – Nr 1 31.10.2017 r.
203 Obwód rybacki Jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska – Nr 1 31.10.2017 r.
209 Obwód rybacki jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnogórska – Nr 1 31.10.2017 r.
214 Obwód rybacki jeziora Meszyn na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 3 31.10.2017 r.
231 Obwód rybacki zbiornika wodnego Osusz na rzece Czarna Woda – Nr 2 31.10.2017 r.
237 Obwód rybacki Jeziora Pszczewskie w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1 31.10.2017 r.
239 Obwód rybacki jeziora Silna Mała na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1 31.10.2017 r.
257 Obwód rybacki jeziora Przedecz na rzece Noteć – Nr 1 31.10.2017 r.
275 Obwód rybacki jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska – Nr 1 31.10.2017 r.
280 Obwód rybacki rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4 31.10.2017 r.
288 Obwód rybacki jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć – Nr 1, z wyłączeniem jeziora Leszcze. 31.10.2017 r.
338 Obwód rybacki jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1, z wyłączeniem jeziora Kiełpino Duże. 31.10.2017 r.
382 Jezioro Krzemień wchodzące w skład obwodu rybackiego jeziora Krzemień na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piława – Nr 1 31.10.2017 r.
393 Obwód rybacki Jeziora Nadarzyckie Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 1 31.10.2017 r.
412 Obwód rybacki Jeziora Skickie na cieku Skicka Struga – Nr 2 31.10.2017 r.
446 Obwód rybacki jeziora Kluczewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 31.10.2017 r.
448 Obwód rybacki Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 31.10.2017 r.
461 Obwód rybacki Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1 31.10.2017 r.
464 Obwód rybacki Jeziora Diable na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 31.10.2017 r.
472 Obwód rybacki Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2 31.10.2017 r.
473 Obwód rybacki Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3 31.10.2017 r.
475 Obwód rybacki Jeziora Wilcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka – Nr 1 31.10.2017 r.
479a Obwód rybacki jeziora Zdanów na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bagnica – Nr 1 31.10.2017 r.
484 Obwód rybacki Jeziora Mała Korytnica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica – Nr 1 31.10.2017 r.
487 Obwód rybacki jeziora Pieradz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Stawica – Nr 1 31.10.2017 r.
497 Obwód rybacki jeziora Bukowo Długie nacieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka – Nr 1 31.10.2017 r.
506 Obwód rybacki jeziora Zawodzie Duże na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1 31.10.2017 r.
512 Obwód rybacki jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4 31.10.2017 r.
537 Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Miała – Nr 1 31.10.2017 r.
 538 Obwód rybacki Jeziora Wielkie na rzece Miała – Nr 2 31.10.2017 r.
 541  Obwód rybacki jeziora Warasz na rzece Kamiennik – Nr 1 31.10.2017 r.

 

 
 * pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.
 

Opis obwodów rybackich na podstawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w brzmieniu określonym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. dostępny jest tutaj.

 
 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

 
 
19
51
203
209
214
231
237
239
257
275
280
288
338
382
393
412
446
449
461
464
472
473
475
479a
480b
484
487
497
506
512
534
537
538
541