banerpopr

Hydrografia regionu wodnego Warty


 

Hydrografia regionu wodnego Warty

 

 

Sieć głównych rzek i ich dopływów

 

 

Sieć rzek zlewni Warty

 

 

Sieć głównych rzek i ich dopływów oraz zlewnie poziomu 3 i 4

 

Zlewnie 3 i 4 poziomu

 

 

Zlewnie 3 i 4 poziomu oraz niższych (zlewnie rzek nazwanych)

 

 

Wskaźniki hydromorfologiczne zlewni bilansowych

Zlewnia

Powierzchnia

[km2]

Gęstość sieci rzecznej

[km/km2]

Wskaźnik jeziorności

[%]

Wskaźnik lesistości

[%]

Deniwelacje

[m]

Wysokość średnia

[m n.p.m.]

Spadek średni

[?]

I 2665 0,39 0,2 27,6 257,9 315,5 6
II 1297
0,45
0,1
30,9
133,8
252,7
4
III 1485
0,37
0,0
22,1
119,5
202,4
4
IV 2416 0,37
0,1
26,2
134,3
203,7
3
V 1332
0,35
0,0
19,7
93,3
151,2
3
VI 1834
0,37
0,0
13,7
173,0
179,9
4
VII 4780
0,33
0,7
10,6
97,3
142,1
1
VIII 4913
0,38
0,1
21,0
216,0
177,0
1
IX 1669
0,33
0,2
16,9
109,3
110,6
3
X 3818 0,29 1,1 16,7 96,0 89,0 2
XI 2633 0,38 1,7 18,0 90,3 89,9 2
XII 2107 0,27 1,9 27,6 99,7 69,2 2
XIII 4043 0,28 1,4 21,2 124,1 86,1 2
XIV 4033 0,32 2,6 15,8 106,5 105,3 2
XV 5023 0,28 0,8 39,3 192,9 115,8 3
XVI 4944 0,31 2,5 23,0 160,5 128,1 2
VXII 3289 0,26 3,9 48,1 184,2 120,1 3
XVII 2199 0,27 0,6 41,7 170,3 96,2 4
RWW 54480 0,32 1,2 24,2 433,4 227,7 2

 

Zlewnie bilansowe