banerpopr

 
W celu uzyskania informacji na temat warunków żeglugowych panujących na drogach wodnych administrowanych przez PGW WP RZGW w Poznaniu, zapraszamy na nową stronę http://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

 

 

Drogi wodne RZGW w Poznaniu:
 
1. Rzeka Warta o długości 406,6 km:
  • Od Konina do Lubonia k. Poznania - długość odcinka 154,6 km
  • Od Lubonia do Santoku - długość odcinka 183,8 km
  • Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą - długość odcinka 68,2 km

2. Kanał Ślesiński o długości 26,460 km

 

Drogi wodne RZGW w Bydgoszczy:

1. Rzeka Noteć dolna o długości 187,2 km:

  • Skanalizowana od K. Bydgoskiego do Krzyża - długość odcinka 138,3 km
  • Nieskanalizowana od Krzyża do Santoku - długość odcinka 48,9 km

2. Kanał Bydgoski o długości 24,1 km
3. Kanał Górnonotecki o długości 25,0 km
4. Rzeka Noteć górna skanalizowana o długości 62,1 km
5. Jezioro Gopło o długości 27,5 km
6. Kanał Ślesiński o długości 5,540 km