banerpopr

WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 20.03.2019 r.

 aktualne zjawiska lodowe dostępne są tutaj

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Śluza Okole (km 14+800) zamknięta dla ruchu żeglugowego

Droga wodna zamknięta dla ruchu żeglugowego

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

-

-

Droga wodna zamknięta dla ruchu żeglugowego

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

229

Drezdenko

w km 183+400, 184+600, 187+500, 197+200, 207+000, 210+300, 219+500, 220+600, 222+700 - odłożone rumowisko

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

210

Gorzów Wlkp. w km 2+350 - most w Kostrzynie
3+400-3+800
rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko
w km 7+500 -
odłożone rumowisko
w km 61+400
- odłożone rumowisko


2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

175
175

Międzychód
Poznań

w km 90+400 - odłożone rumowisko
w km 127+200
- przebudowa mostu w Międzychodzie
w km 128+800
- ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto-gliniaste
w km 206+300 - 206+310 - remont mostu
i budowa mostu tymczasowego
w km 228+500 - rafa kamienna

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6

 

155
120

 

Śrem
Konin

w km 253+600 - Luboń - rafa kamienna
w km 294+500 - odłożone rumowisko
w km 307+500
- odłożone rumowisko
w km 308+800
- odłożone rumowisko
w km 317+000
- odłożone rumowisko

w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska
- odłożone rumowisko
w km 358+000
- odłożone rumowisko
w km 362+600 - ujście Wrześnicy
- odłożone rumowisko
w km 377+500
- odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy
- odłożone rumowisko
w km 403+300
- odłożone rumowisko

 

POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0-32,0

-

-

-

 

-

Morzysław

Pątnów

Gawrony

 

Koszewo

Droga wodna zamknięta dla ruchu żeglugowego

2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Droga wodna zamknięta dla ruchu żeglugowego
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

Droga wodna zamknięta dla ruchu żeglugowego

 

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 -

-

Droga wodna zamknięta dla ruchu żeglugowego

 

 

UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

20th March 2019

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Waterway closed to inland shipping till April 2019

14 +800 Lock Okole closed to inland shipping

2. The Lower Noteć River - Regulated Ib 38,9 - 177,2

-

-

Waterway closed to inland shipping till April 2019

  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

229

Drezdenko

km 183+400, 184+600, 187+500, 197+200, 207+000, 210+300, 219+500, 220+600, 222+700 - accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

210

Gorzów Wlkp. 2+350 km- bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits
7+500 km
- accumulated fluvial deposits
61+400 km
-accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

175
175

Międzychód
Poznań

90+400 km-accumulated fluvial deposits
127+200 km- reconstruction of the bridge in Międzychód
128+800 km - the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits
206+300 - 206+310 - renovation
of the bridge
and construction
of a temporary bridge

228+500 km - bottom stone-reef

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

155
120

Śrem
Konin

253+600 km- Luboń - bottom stone-reef
294+500 km -
accumulated fluvial deposits
307+500 km
- accumulated fluvial deposits
308+800 km
- accumulated fluvial deposits
317+000 km
- accumulated fluvial deposits

355+700-355+800 km - Dłusko
- accumulated fluvial deposits
358+000 km
- accumulated fluvial deposits
362+600 km -
the Wrześnica River confluence -
accumulated fluvial deposits
377+500 km
-
accumulated fluvial deposits
386+600-386+700 km - Nadwarciański Landscape Reserve
-
accumulated fluvial deposits
403+300 km
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0-32,0

-

-

-

-

Morzysław

Pątnów

Gawrony

Koszewo

Waterway closed to inland shipping till April 2019

2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica  Waterway closed to inland shipping till April 2019
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

Waterway closed to inland shipping till April 2019

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 -

-

 Waterway closed to inland shipping till April 2019