banerpopr

WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 14.12.2018 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Śluza Okole (km 14+800) zamknięta dla ruchu żeglugowego

km 14+800 do km 15+970 (pomiędzy śluzami Okole i Czyżkówko) znacznie obniżony poziom zwierciadła wody ze względu na remont śluzy Okole

km 19+900 - łacha o szerokości około 10 m przy brzegu prawym, przejście przy lewym brzegu

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

-

-

km 39+600-39+900 - przepłycenia

km 54+000 - ujście kanału jazowego w Gromadnie

km 57+000-60+000 - przepłycenia w rejonie ujścia rz. Łobżonki. Trwają prace pogłębiarskie. Proszę zachować ostrożność.

km 68+300 - zawężenie szlaku do 12 m, na połączeniu kanału jazowego ze śluzowym poniżej śl. Krostkowo - łacha przy brzegu lewym, przejscie przy brzegu prawym, szerokość do 10 m

km 118+060 - zwężenie szlaku o 12 m wystawiona pława nawigacyjna i znak brzegowy C.5

km 123+000 - zwężenie szlaku o 12 wystawiona pława nawigacyjna i znak brzegowy C.5

km 143+470 - zwężenie szlaku o 12 m, wystawiona pława nawigacyjna i znak brzegowy C.5

km 176+800 - wejście do portu w m. Krzyż, łacha przy lewym brzegu, przejście przy prawym brzegu, wystawione pławy nawigacyjne

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

213

Drezdenko

w km 183+400, 184+600, 187+500, 197+200, 207+000, 210+300, 219+500, 220+600, 222+700 - odłożone rumowisko

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

140

Gorzów Wlkp. w km 2+350 - most w Kostrzynie
3+400-3+800
rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko
w km 7+500 -
odłożone rumowisko
w km 61+400
- odłożone rumowisko

2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

85
100

Międzychód
Poznań

w km 90+400 - odłożone rumowisko
w km 127+200
- przebudowa mostu w Międzychodzie
w km 128+800
- ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto-gliniaste

w km 228+500 - rafa kamienna

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6


80
80

Śrem
Konin

w km 253+600 - Luboń - rafa kamienna
w km 294+500 - odłożone rumowisko
w km 307+500
- odłożone rumowisko
w km 308+800
- odłożone rumowisko
w km 317+000
- odłożone rumowisko

w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska
- odłożone rumowisko
w km 358+000
- odłożone rumowisko
w km 362+600 - ujście Wrześnicy
- odłożone rumowisko
w km 377+500
- odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy
- odłożone rumowisko
w km 403+300
- odłożone rumowisko

POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0-32,0

90

120

120

 

-

Morzysław

Pątnów

Gawrony

 

Koszewo

km 26+460 - ujście Noteci Wsch. - łacha po prawej stronie toru na długości ok. 40 m;przejście lewą stroną, wystawione pławy nawigacyjne

km 26+460 - ujście Noteci Wsch. Szlak nieoznakowany. Trwają prace odmuleniowe. Proszę zachować ostrożność.

2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Jezioro Gopło - szlak nioznakowany
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

km 84+000 - 89+100 -  Jez. Mielno - szlak nieoznakowany

km 93+700-95+900- Jez. Sadłogoszcz - szlak nioznakowany

km 101+900 - 104-200 - Jez. Walickie - szlak nieoznakowany

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 -

-

km 122+020 - poniżej śl. Antoniewo - po lewej stronie toru; przejście prawą stroną

km 125+300 - poniżej śluzy Frydrychowo - zawężenie szlaku do 10 m, łacha po prawej stronie toru, przejście lewą stroną

km 130+000 - łacha powyżej śluzy Dębinek V

km 130+400 - po lewej stronie toru; przejście prawą stroną

km 131+200 - przy ujściu rowu zasilającego po lewej stronie toru, przejście prawą stroną toru

km 138+500 - przepłycenia na długości ok. 50 m

km 145+400 - przepłycenia na długości około 20 m

 

UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

14th DECEMBER 2018

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

-

Prądy


2. The Lower Noteć River - Regulated Ib 38,9 - 177,2

-

-


  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

213

Drezdenko

km 183+400, 184+600, 187+500, 197+200, 207+000, 210+300, 219+500, 220+600, 222+700 - accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

140

Gorzów Wlkp. 2+350 km- bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits
7+500 km
- accumulated fluvial deposits
61+400 km
-accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

85
100

Międzychód
Poznań

90+400 km-accumulated fluvial deposits
127+200 km- reconstruction of the bridge in Międzychód
128+800 km - the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits

228+500 km - bottom stone-reef

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

80
80

Śrem
Konin

253+600 km- Luboń - bottom stone-reef
294+500 km -
accumulated fluvial deposits
307+500 km
- accumulated fluvial deposits
308+800 km
- accumulated fluvial deposits
317+000 km
- accumulated fluvial deposits

355+700-355+800 km - Dłusko
- accumulated fluvial deposits
358+000 km
- accumulated fluvial deposits
362+600 km -
the Wrześnica River confluence -
accumulated fluvial deposits
377+500 km
-
accumulated fluvial deposits
386+600-386+700 km - Nadwarciański Landscape Reserve
-
accumulated fluvial deposits
403+300 km
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0-32,0

90

120

120

-

Morzysław

Pątnów

Gawrony

Koszewo


2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość


4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 -

-