banerpopr

Informujemy, że na rz. Warcie w km 138 w porze nocnej ustawione będą sieci połowowe (przestawy), zajmujące nie więcej niż połowę szlaku. Pora nocna zaczyna się od zachodu słońca i kończy o wschodzie słońca.

Sieci przegradzające szkak żeglowny będą odpowiednio oznakowane, nie mniej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.