banerpopr

Komunikat żeglugowy nr_34_2017

 

Komunikat żeglugowy nr_33_2017

 

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku od śluzy Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) oraz na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600.

 

Ponadto, z uwagi na liczne konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) oraz od śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

 

Dodatkowo informujemy, że od dnia 22.08.2017 r.  zostaje przywrócony ruch żeglugowy na Kanale Ślesińskim między śluzami Morzysław (km 0+430) i Pątnów (km 7+950).

 

Komunikat żeglugowy nr_32_2017

 

Komunikat ogólny nr_8_2017

 

Komunikat żeglugowy nr 25_2017

 

W związku z pracami gwarancyjnymi umocnień lewego brzegu rzeki Noteci górnej na odcinku w m. Barcin (ok. km 99+000 rzeki Noteci górnej), prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Śluza Okole (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) jest wyłączona z eksploatacji dla ruchu żeglugowego, z uwagi na kapitalny remont – przewidywany termin zakończenia prac IV kwartał 2018 r.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożnośći z uwagi na realizację prac utrzymaniowych od dnia 20.06.2017 r.:

  • prace wykoszeniowe, które wykonywane będą odcinkowo na Noteci od km 105+800 do km 42+700 drogi wodnej Wisła - Odra do dnia 31.08.2017 r.
  • prace pogłębiarskie - do dnia 13.07.2017 r. Krostkowo (km 68+270 - 68+310) oraz od 17.07.2017 r. ujście rz. Łobzonki (km 57+025 - 57+375) i Gromadno (km 54+000 - 54+150)