banerpopr

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510120089-N-2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty + unieważnienie cz. 1 i 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty - wały

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS108-263690-pl