banerpopr

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ROZ/03/2019.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019/S 197-479511.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510179506-N-2019 z 28-08-2019 r.