banerpopr

Ogłoszenie o zamówieniu nr 603993-N-2018.pdf

SIWZ ekran zapory-rob

STWiOR ekran zapory-rob

Przedmiar robót ekran zapory-rob

Kosztorys ofertowy ekran zapory-rob

Mapa poglądowa zb. Jeziorsko ekran zapory-rob

Rysunek poglądowy ekran zapory-rob

Załączniki nr 1 - 5 ekran zapory-rob

Załącznik nr 6 ekran zapory-rob

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie_nr_602735-N-2018_z_dnia_2018-08-10.pdf

SIWZ

Załącznik nr 1 - 5

Załącznik nr 6 - formularz cenowy 

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu_2018-OJS150-344654-pl

SIWZ_ZZ_Gorzów Wlkp._Eksploatacja

Załącznik nr 1 - 3 do SIWZ

Zał. nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ:

część_1 - obręb działania NW w Nowym Tomyślu

cz_1_OPZ, wykaz budowli, przedmiar, mapa

część_2 - obręb działania NW w Grodzisku Wlkp.

cz_2_OPZ, wykaz budowli, przedmiar, mapa

część_3 - obręb działania NW w Wolsztynie

cz_3_OPZ, wykaz budowli, przedmiar, mapa

część_4 - obręb działania NW w Międzychodzie

cz_4_OPZ, wykaz budowli, przedmiar, mapa

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 6 do SIWZ- Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 7 do SIWZ- JEDZ ESPD

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór harmonogramu

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS146-334364-pl 

SIWZ - WAŁY

Załącznik nr 1-3

 Załącznik nr 4-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 - espd-request - Wały.zip

część I - Obiekt Wały Kanału Kościańskiego

Mapy

Wytyczne Wykonania

Przedmiar

część II – Obiekt Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut

Mapa

Wytyczne Wykonania

Przedmiar

część III - Obiekt Wały Kanału Przerzutowego, Doprowadzalnika Kurzagóra, Kanału Wonieskiego, Jeziora Strykowskiego

Mapy

Wytyczne Wykonania

Przedmiar

 

 

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu_2018/S 139-317826

SIWZ_Utrzymanie wałów ZZ Sieradz

Zał. nr 1 - 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Zał. nr 5 do SIWZ - JEDZ edytowalny

Zał. nr 6 do SIWZ - Przedmiary, kosztorysy ofertowe i mapy:

część 1: NW Sieradz - rz. Warta i Niniwka

 część_1_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 2: NW Zduńska Wola - rz. Warta

część_2_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 3: NW Sieradz - rz. Warta, Str. z Bartochowa, rz. Myja

część_3_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 4: NW Sieradz i Bełchatów - rz. Żeglina, Widawka

część_4_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 5: NW Poddębice - rz. Ner

część_5_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 6: NW Poddębice - rz. Ner

część_6_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 7: NW Łask - rz. Grabia

część_7_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

część 8: NW Częstochowa - rz. Warta, Stradomka, Konopka

część_8_przedmiar robót, kosztorys ofertowy, mapa

Zał. nr 7 do SIWZ - JEDZ ESP

Zał.nr 8 - Specyfikacja techniczna

Zał. nr 9 - Instrukcja wypełniania JEDZ