banerpopr

Od 1 czerwca 2019 r. zapraszamy na nową stornę PGW WP RZGW w Poznaniu -> http://poznan.wody.gov.pl/  

Wielkopolsce nie grozi powódź. To wniosek z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym również uczestniczyli Beata Musielska, zastępca dyrektora oraz Michał Wierzbicki, kierownik centrum operacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Za nami kolejne Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, zorganizowane przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., które tradycyjnie od kilkunastu lat w maju odbywa się w Poznaniu. Każdorazowo gromadzi przedstawicieli ponad stu firm wodociągowo – kanalizacyjnych z całego kraju.

Sytuacja na południu regionu wodnego Warty stabilizuje się. Obserwowany jest spadek stanu wody. Zmiany hydrometeorologiczne w regionie wodnym Warty są na bieżąco monitorowane i analizowane przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu).

To już ostatni etap realizacji tej inwestycji, która na swój finał czeka od 30 lat. Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej w  sąsiedztwie rzeki Męciny, około 70 m powyżej drogi Tulce–Środa. Poza tym przedsięwzięcie jest również szansą na rozwój gminy.

Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, uczestniczyli w Akcji „Sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia”, zorganizowanej przez „Fundację Ratuj Ryby” z Poznania, w dniach 26 kwietnia i 27 kwietnia 2019 roku.

 

W siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w dniu 15 kwietnia 2019 roku, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o dotyczące  podjęcia współpracy w zakresie  prowadzonych przez PSG sp. z o.o  inwestycji, budowy sieci gazowej w Polsce.

 

Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Nadzoru Wodnego w Środzie Wlkp. edukowali Uczniów klasy Vb Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Środzie Wlkp.

Tematem przeprowadzonej lekcji była ochrona wód i środowiska wodnego jako ważnego elementu w obchodach światowego Dnia Ziemi, który w tym roku  będziemy obchodzić 22 kwietnia.

 

Przedstawiciele PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczyli w Forum „Nasz Wspólny Uniwersytet” w dniu 29 marca 2019 r., które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 22 marca 2019 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, udostępnił do zwiedzania Pompownię Słońsk oraz Stację pomp Warniki II (Nowe). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole udostępnił do zwiedzania Zbiornik retencyjny Stare Miasto.