banerpopr

Zgodnie z informacją zawartą w pismach Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wezwania gmin do uzupełnienia/weryfikacji sprawozdania z KPOŚK za rok 2017, uprzejmie informuję, że PGW WP Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, dokonał ostatecznej weryfikacji przekazanych przez poszczególnych dyrektorów RZGW WP sprawozdań opracowanych na podstawie formularzy wypełnionych i skorygowanych przez gminy.

W wyniku ww. weryfikacji wskazano w skali regionu wodnego Warty 242 sztuki danych (pojedynczych komórek w sprawozdaniach), które wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia ze strony gminy.

Wyselekcjonowany plik (.xls) pn. „Zestawienie gmin KPOŚK2017_II weryfikacja_15.05.2018 r.” zawierający przedmiotowe dane w tabelarycznym układzie poszczególnych aglomeracji z regionu wodnego Warty (Tabela 1 Zestawienie zweryfikowanych ankiet sprawozdawczych z realizacji KPOŚK w 2017 r. w regionie wodnym Warty wymagających korekty lub wyjaśnienia ze strony gmin wg stanu na dzień 15 maja 2018 r.), co do których konieczne jest wyjaśnienie, zamieszczono poniżej:

Zestawienie gmin KPOŚK2017_II weryfikacja_15.05.2018 r. (.xls)

 

Dodatkowo poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2017, po przeprowadzonej weryfikacji, zawierające wszystkie aglomeracje z obszaru regionu wodnego Warty:

Zbiorcze zestawienie aglomeracji z regionu wodnego Warty_po weryfikacji (.xls)

 

 


W związku z prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.), analizą sprawozdań gmin wiodących z obszaru regionu wodnego Warty, w zakresie z realizacji KPOŚK za rok 2017, poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie zawierające następujące informacje:

- nazwy i id aglomeracji, które przekazały sprawozdania,

- nazwy aglomeracji, do których wysłano wezwanie o uzupełnienie, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo wodne,

- nazwy aglomeracji, do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- nazwy aglomeracji, do których wysłano wezwanie o uzupełnienie i nie uzyskano wyjaśnienia,

- nazwy aglomeracji, które nie przekazały sprawozdań.

Zestawienie aglomeracji – sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2017 (.xls)


W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. podmiotu odpowiedzialnego za analizę sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz terminów ich przygotowania (art. 89 ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566)), informujemy o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za rok 2017 oraz przesłania jej w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2018 r. oraz drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sprawozdawczością za rok 2017 objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2017 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. W przypadku aglomeracji uchylonych uchwałą sejmiku województwa należy podać informację dotyczącą daty i przyczyn ich usunięcia.


AKPOŚK 2017 zatwierdzony przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz tabela sprawozdawcza wraz z instrukcją jej wypełnienia dostępne są na stronie internetowej KZGW pod adresami:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych 

http://www.wody.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

W przypadku pytań dotyczących sprawozdania prosimy o kontakt z panem Grzegorzem Waligórą pod numerem telefonu: 22 37 51 303.
Uwaga: W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku list rozwijalnych oraz formuł przeliczających i sprawdzających informujemy, że są one dostępne w wierszach 8-12.

sprawozdaniekposk2017ankieta xlsx Microsoft Excel Online

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Celem sprawdzenia poprawności wskazania rzędu odbiornika ścieków, tj. danych wpisanych w kolumnach 65-67 formularza sprawozdawczego V aKPOŚK za 2017 r., poniżej zamieszczono zobrazowania mapowe wraz z podaniem nazwy zlewni I, II oraz III rzędu na tle granic województw i gmin:

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty – województwo kujawsko-pomorskie (pdf),

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty– województwo lubuskie (pdf),

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty– województwo łódzkie (pdf),

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty– województwo opolskie (pdf),

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty– województwo śląskie (pdf),

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty– województwo wielkopolskie (pdf),

Zobrazowanie mapowe zlewni regionu wodnego Warty– województwo zachodniopomorskie (pdf)

 

 Uwaga: Lepszą jakość dokumentu zapewnia pobranie go i przeglądanie na dysku lokalnym.