banerpopr

 

W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów, które otrzymały podmioty korzystające z usług wodnych wraz z zawiadomieniem o kontroli gospodarowania wodami.

 

Tabele zawarte w formularzu wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Wzór formularza

Mapa regionu wodnego Warty z podziałem na zarządy zlewni