banerpopr

22 marca 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie V Interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie pn. WODA=ŻYCIE, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wody w Częstochowie.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Krzysztof Matyjaszczyk –  Prezydent Miasta Częstochowy, oraz
  • Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
    w Częstochowie.

Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2018.  

Z RZGW w Poznaniu, w ceremonii rozdania nagród, uczestniczył, Pan Mariusz Rachwalik Starszy Specjalista z Zarządu Zlewni w Sieradzu Nadzoru Wodnego w Częstochowie.

Informacja o Konkursie jest zamieszczona również na stronie internetowej (www.pwik.czest.pl) .

W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 13 szkół  z oddziałami gimnazjalnymi.

Wyniki Konkursu:

  • Laureatem Konkursu został: Jakub GÓRSKI - uczeń SP nr 8 w Częstochowie,
  • II miejsce zajęła Wiktoria PYTEL BARAN – uczennica SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku,
  • III miejsce wywalczyła Sandra SZYDA - uczennica SP im. M. Kacprzaka w Starym Cykarzewie.
  • Nagrodę za największą ilość punktów zdobytą  z zakresu realizacji gospodarki wodnościekowej w regionie częstochowskim otrzymał Jakub GÓRSKI  (laureat Konkursu) reprezentujący SP nr 8 w Częstochowie.

Uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału w Konkursie, a Laureatom Gratulujemy.

Konkurs 1

 

Konkurs 2

Przedstawiciele Patronów honorowych podczas uroczystości rozdania nagród (od prawej: Mariusz Rachwalik PGW Wody Polskie), Elżbieta Derczyńska (WFOŚ i GW w Katowicach), Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie i Mirosław Soborak – v-ice Prezydent Miasta Częstochowy (przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka).

 

 

 

Zdjęcie 3

 Przedstawiciele Patronów honorowych wspólnie z Prezesem Wodociągów Częstochowskich

 

 

Zdjecie 4

Przedstawiciel PGW Wody Polskie wręcza nagrodę laureatowi Konkursu Jakubowi Górskiemu ze SP nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

 

 

zdjęcie 5

 Przedstawiciel PGW Wody Polskie wręcza nagrodę zdobywczyni II miejsca Wiktorii Pytel Baran ze Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Kłobucku

 

 

zdjęcie 6

 Zdobywczyni III miejsca Sandra Szyda ze SP w Starym Cykarzewie