banerpopr

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

 Przygotowane zostały pakiety informacyjne w układzie gmin, powiatów i innych podmiotów instytucjonalnych wskazanych w aPWŚK do wykonania działań oraz ankiety pozwalające monitorować stan realizacji dokumentu. Dodatkowo w okresie od 16.04.2018 r. do 10.05.2018 r. organizowanych jest w różnych miastach regionu wodnego Warty (Koninie, Sieradzu, Łodzi, Uniejowie, Kaliszu, Bełchatowie, Wieluniu, Kępnie, Radomsku, Częstochowie, Zawierciu) 11 spotkań o charakterze otwartym, które stanowić będą platformę wymiany informacji nt. aPWŚK, działań wymaganych do osiągnięcia dobrego stanu wód oraz prowadzonej ankietyzacji.

Więcej informacji o realizowanym projekcie wraz z ww. materiałami w wersji elektronicznej oraz formularzami zgłoszeniowymi na spotkania informacyjne dostępnych jest na stronie internetowej www.apwsk.poznan.rzgw.gov.pl