banerpopr

Spotkanie zostało zorganizowane przez firmę Abrys, wydawcę miesięcznika „Wodociągi- Kanalizacja”. Przedstawiciele branży wodociągowej z Poznania i Wielkopolski rozmawiali o nowym prawie wodnym, wnioskach taryfowych, kontaktach z Wodami Polskimi i innych bieżących problemach.

Z-ca dyrektora Roman Strzelczyk PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu mówił o wnioskach taryfowych, które przesłano do RZGW w Poznaniu. Do Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 250 wniosków taryfowych, w tym trzy niewypełnione. Dwa wnioski zakładają obniżenie cen, 30 utrzymanie, a reszta zmianę ceny w górę. Wszystkie wymagają uzupełnienia. Na spotkaniu omawiano prace nad przygotowaniem wniosków taryfowych, podkreślając krótki termin na ich realizację.

Goście spotkania chwalili dobrą współpracę z przedstawicielami Wód Polskich w regionie.

Pan Roman Strzelczyk powiedział że Wody Polskie dołożą wszelkich starań i wywiążą się z nałożonych terminów dotyczących weryfikacji wniosków taryfowych.