banerpopr

Dnia 28 marca 2018 r, o godz. 18.00 w sali lustrzanej HWS w Kiszkowie odbyło się spotkanie dotyczące "Negatywnego oddziaływania Rzeki Mała Wełna i Hodowlanych Stawów Rybackich na gruntach przyległych w miejscowościach Łagiewniki Kościelne, Myszki, Rybno Wielkie, Kiszkowo, Turostowo, Łubowiczki. Zalewanie i podtopienia gruntów łąk wzdłuż Doliny Rzeki Mała Wełna."

Organizatorami zebrania byli poseł Krzysztof Ostrowski i Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Magdalena Żmuda reprezentująca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Z-ca Dyrektora Michał Zieliński, Roman Agaciński przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych).

Uczestnikami spotkania byli także sołtysi, rolnicy, radni, prezes Gminnej Spółki Wodnej i mieszkańcy, którzy są właścicielami gruntów w Dolinie Rzeki Mała Wełna.

Podczas spotkania poruszano kwestie negatywnego oddziaływania Rzeki Mała Wełna i prowadzonej hodowli na stawach rybnych na okoliczne grunty. Od czerwca ubiegłego roku do chwili obecnej pod wodą znajduje się ponad 300 ha łąk i gruntów uprawnych. Wielu rolników miało problem z zebraniem plonów. Problem dotyczył już lat poprzednich, co oznacza że należy zweryfikować wydane pozwolenia wodno-prawne.

Pani Magdalena Żmuda wysłuchała głosy mieszkańców i zadeklarowała rozpoznanie sprawy poprzez sprawdzenie wszystkich miejsc na których piętrzona jest woda na Rzece Mała Wełna począwszy od gminy Kłecko do gminy Skoki, weryfikację wydanych pozwoleń wodno-prawnych.

 

 

 

Mala Welna 10

 

20180202 130051