banerpopr

 

W Starostwie Powiatowym w Kościanie 12 marca 2018 roku odbyło się spotkanie którego tematem były działania w zakresie regulacji Kanału Mosińskiego.

 

W spotkaniu oprócz starostów B. Turskiego i S. Stachowiaka uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kościańskiego, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda, dyrektor Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie Przemysław Sztukowski, kierownik Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich Dariusz Pasterkiewicz, kierownik Spółki Wodnej Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu Ryszard Szczepaniak, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zygmunt Konieczny, przedstawiciele Izby Rolniczej Mieczysław Rzepka, Ferdynand Stężycki, Zbigniew Kałużny, pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie, przedstawiciele firmy Budimex.

Ustalono, że dla Kanału Mosińskiego zostanie wykonana analiza pod względem możliwości realizacji prac udrożnieniowo – odmuleniowo – utrzymaniowych niezbędnych do wykonania jeszcze w tym roku. Zakres prac uzależniony będzie w dużej mierze od możliwości finansowych, niemniej jednak gminy zobowiązały się do partycypowania w kosztach wykonania zadania.