banerpopr

 

Dnia 26 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo z inicjatywy Burmistrza Tadeusza Szymanka zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panią Magdaleną Żmudą celem omówienia problemu podtapianych łąk w dolinie rzeki Wrześnicy.

W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Szymanek – Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Magdalena Żmuda – PGW Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Jan Bartczak – PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni Koło, Roman Szpurka - Kierownik Utrzymania Zarządu Zlewni Koło, Jan Owczarzak – sołtys wsi Pakszyn, Adam Kachniarz – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Czerniejewo, Leszek Lisiecki – Radny Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Edwin Pawlak – Gł. Specj. ds. rolnictwa i obsługi sołectw.

Omawiano obecny stan koryta rzeki Wrześnicy oraz konieczne i niezbędne do wykonania roboty. Zakres robót obejmuje: wykoszenie chwastów, traw, trzcin, odmulenie koryta, usunięcie zalegających gałęzi, konarów drzew i drzew, tamujących swobodny przepływ i spływ wód korytem rzeki Wrześnicy.

Dyrektor Pani Magdalena Żmuda poinformowała zebranych o zabezpieczeniu środków finansowych celem wykonania prac konserwacyjnych koryta rzeki Wrześnicy. Z Dyrektorem Zarządu Zlewni Koło, Panem Janem Bartczakiem, ustalono konieczność przeprowadzenia z zainteresowanymi, wspólnej wizji terenowej w celu ustalenia niezbędnych do wykonania prac w bieżącym roku na rzece Wrześnicy. Wykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych będzie uzależnione od przeprowadzonych pomiarów terenowych.