banerpopr

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest współorganizatorem Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2018, który odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r.   Jest to otwarta dla wszystkich, ogólnopolska impreza, organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz innymi współorganizatorami.

      Podczas Pikniku  dzieci, młodzież i dorośli w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób  poszerzają swoją wiedzę ekologiczną, a zdobyte doświadczenia przenoszą do lokalnych programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. 

Częścią Pikniku będą rajdy terenowe zorganizowane dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, reprezentujących dane miasto/gminę z terenu całej Polski oraz dla Rodzin i Firm biorących udział w Pikniku.

 

     Finał Rajdów oraz Piknik odbędą się na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach, przy ul. Kostrzyńskiej.

W tym roku  obchodzone są również jubileusze powstania parków krajobrazowych:  Promno i  Puszcza Zielonka  -  25-lecie, natomiast Lednicki Park Krajobrazowy obchodzi 30-lecie swego istnienia. W związku z tym jednym z tematów przewodnich Pikniku oprócz ochrony powietrza jest ochrona przyrody. Szkoły podstawowe będą uczestniczyć w konkursie na najlepsze stoisko ekologiczno-edukacyjne zorganizowane pod hasłem „Przyroda – dziedzictwo nasze i przyszłych pokoleń”, natomiast przedszkola - w konkursie pod hasłem „Mali Miłośnicy przyrody”.

 

Tegorocznymi gośćmi Pikniku będą aktorzy: Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska - Królikowska, zaangażowani w promocję ekologicznego stylu życia.

Organizacja Pikniku już od dziesięciu lat wpisuje się w Politykę Ekologiczną Państwa, zgodnie z którą jednym z głównych celów do osiągnięcia jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wyrabianie w dzieciach i młodzieży odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

 

 plakat