banerpopr

Sytuacja hydrometeorologiczna w regionie wodnym Warty jest na bieżąco monitorowana i analizowana przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu).

Obecnie w regionie wodnym Warty obserwuje się na ogół spadek lub wahania stanów wody w strefie stanów średnich albo wysokich, lokalnie niskich. Zbiorniki wodne dysponują wymaganymi rezerwami przeciwpowodziowymi, a gospodarka wodna prowadzona jest zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą oraz pozwoleniami wodnoprawnymi.

Stan wody w Poznaniu układa się w strefie stanów średnich.

Na stronie http://www.poznan.rzgw.gov.pl/o-rzgw/centrum-operacyjne/sytuacja-hydrologiczna  dostępne są informacje o aktualnych stanach wody, sytuacji na wybranych zbiornikach wodnych oraz występowaniu zjawisk lodowych.

W ciągu najbliższej doby prognozy IMGW-PIB przewidują na Warcie do zbiornika Jeziorsko niewielki spadek stanów wody w strefie średnich, poniżej zbiornika Jeziorsko do Koła stabilne stany wody w strefie niskich albo średnich, do Obornik niewielki spadek stanów w strefie średnich, lokalnie dolnej wysokich, dalej na całej długości stabilne stany wody w strefie średnich.

Zjawiska lodowe występują jedynie na zbiornikach i kanałach, a w związku ze wzrostem temperatury zanikają.

Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco w oparciu o aktualną sytuację oraz prognozy. Obecnie zbiorniki przygotowane są na przyjęcie wód roztopowych – w zależności od zbiornika piętrzenie waha się pomiędzy MinPP a NPP.

Z uwagi na praktycznie brak pokrywy śnieżnej wpływ ocieplenia może być jedynie widoczny powyżej zbiornika Poraj. Rzeki administrowane przez PGW WP RZGW w Poznaniu są w przeważającej mierze rzekami nizinnymi, na których ewentualne wezbrania przebiegają z mniejszą dynamiką niż na np. rzekach górskich.

 IMG 20190216 112943

 Rzeka Warta w Poznaniu.