banerpopr

Inwestycje służące ochronie mieszkańców Częstochowy były tematem konferencji prasowej Wód Polskich 18 października. W spotkaniu z mediami uczestniczyli minister Marek Gróbarczyk, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, senator Ryszard Majer oraz kandydat na prezydenta Częstochowy Artur Warzocha.

 

W przyszłym roku Wody Polskie przebudują groblę między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim. Inwestycje wodne dla Konina i regionu były tematem wizyty ministra Marka Gróbarczyka nad Śluzą Morzysław 15 października. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wód Polskich oraz Zenon Chojnacki - kandydat na prezydenta Konina.

 „Ten obszar może stać się wielką przystanią turystyczną na szlaku ze wschodu na zachód” – powiedział minister Marek Gróbaczyk podczas konferencji prasowej. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślił, że turystyczne uruchomienie Kanału Ślesińskiego jest istotne dla Wielkiej Pętli Wielkopolski, która „ma zostać włączona w sieć dróg śródlądowych Europy Zachodniej”. 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe na temat inwestycji przeciwpowodziowych poprawiających bezpieczeństwo miasta Częstochowy przed powodziami. Konferencja odbędzie się 18 października, w czwartek, o godzinie 11.00 w Częstochowie, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Częstochowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Srebrna 43 a

 

W konferencji wezmą udział:

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

 


Miasto Częstochowa hydrograficznie położone jest w węźle wodnym utworzonym przez dwa podstawowe cieki wodne tj. rzekę Wartę i kanał ulgi Kucelinka oraz mniejsze rzeki takie jak Konopka i Stradomka znajdujące ujście do tych rzek na terenie miasta.

 

 

Zespół Komunikacji Społecznej

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe na temat przebudowy  grobli między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim. Konferencja odbędzie się 15 października, w poniedziałek, o godzinie 12.00 w Koninie, przy Śluzie Morzysław, ul. Portowa 1.

 

W konferencji wezmą udział:

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

 

Kanał Ślesiński jest zlokalizowany w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim w gminach Skulsk i Konin. W jego skład wchodzą śluzy: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo oraz Jaz Gawrony. W przyszłym roku Wody Polskie wykonają przebudowę grobli między śluzami Gawrony i Koszewo. Kanał Ślesiński jest ważnym pod względem gospodarczym szlakiem żeglownym II klasy. Grobla zapewnia ochronę przyległych gruntów przed zalaniem wodami Kanału.

 

 Zespół Komunikacji Społecznej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniach 05-06 października 2018 r., w ramach akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” udostępniło obiekt Elektrowni Wodnej Jeziorsko do bezpłatnego zwiedzania. Odwiedziła nas jedna szkoła podstawowa oraz kilkanaście osób prywatnych. Elektrownia Wodna Jeziorsko dostępna była dla zwiedzających w piątek w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 12.00. Na każdą ze zwiedzających grup przewidziano około 1 godzinę. Podczas zwiedzania uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się pracującym tam turbogeneratorom, a także poznać historię i zasadę działania elektrowni.

 

W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów, które otrzymały podmioty korzystające z usług wodnych wraz z zawiadomieniem o kontroli gospodarowania wodami.

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo wodne precyzującej obowiązki PGW WP w zakresie przyjmowania opłat  inwestycyjnych i melioracyjnych informujemy o zmianie rachunku bankowego do wpłat.

Numeru rachunku bankowego przeznaczonego na wpłaty z tego tytułu

50 1130 1017 0020 1510 6720 0220

 

W dniach 05.10.2018 - 06.10.2018 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udostępni do zwiedzania elektrownię wodną Jeziorsko.

W dniu 17 sierpnia br. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez fundację Ratuj Ryby z Poznania, mającej na celu oczyszczenie z butelek rzeki Warty przy moście Rocha. Pracownicy Wód Polskich dzięki wykorzystaniu łodzi pilnowali bezpieczeństwa z wody oraz transportowali ciężkie worki z zebranymi śmieciami.

W dniu 25 lipca br., w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu), na zaproszenie Dyrektora RZGW w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, oraz z pracownikami PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.