banerpopr

 

Dnia 26 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo z inicjatywy Burmistrza Tadeusza Szymanka zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panią Magdaleną Żmudą celem omówienia problemu podtapianych łąk w dolinie rzeki Wrześnicy.

 

W Starostwie Powiatowym w Kościanie 12 marca 2018 roku odbyło się spotkanie którego tematem były działania w zakresie regulacji Kanału Mosińskiego.

Dnia 28 marca 2018 r, o godz. 18.00 w sali lustrzanej HWS w Kiszkowie odbyło się spotkanie dotyczące "Negatywnego oddziaływania Rzeki Mała Wełna i Hodowlanych Stawów Rybackich na gruntach przyległych w miejscowościach Łagiewniki Kościelne, Myszki, Rybno Wielkie, Kiszkowo, Turostowo, Łubowiczki. Zalewanie i podtopienia gruntów łąk wzdłuż Doliny Rzeki Mała Wełna."

Spotkanie zostało zorganizowane przez firmę Abrys, wydawcę miesięcznika „Wodociągi- Kanalizacja”. Przedstawiciele branży wodociągowej z Poznania i Wielkopolski rozmawiali o nowym prawie wodnym, wnioskach taryfowych, kontaktach z Wodami Polskimi i innych bieżących problemach.

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

22 marca 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie V Interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie pn. WODA=ŻYCIE, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wody w Częstochowie.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Światowy Dzień Wody obchodził na dwóch konferencjach.

Ochrona przed powodzią to najważniejsze zadanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – podkreślił prezes Przemysław Daca podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie. Ta nowa rządowa organizacja powstała 1 stycznia tego roku na postawie ustawy Prawo wodne. Wody Polskie, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, połączyły rozproszone wcześniej kompetencje m.in. z zakresu ochrony przed powodzią. Dzięki temu już wdrożono pierwsze usprawnienia. Powstał jeden alertowy e-mail na wypadek powodzi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W konferencji uczestniczyli również zastępcy prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska i Krzysztof Woś.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową pt. "Monitoring zagrożeń powodziowych" na temat roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią. Spotkanie odbędzie się jutro 15 marca (czwartek) o godz. 11.00. W siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozporządzenie określa właściwość terytorialną organu regulacyjnego – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej – w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozporządzenie wskazuje zasięgi działania dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikiem do rozporządzenia jest wykaz, w którym każda gmina została przyporządkowana jednemu z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie