banerpopr

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2018 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

Niektóre z treści prezentowanych na tej stronie dotyczą poprzednika prawnego Wód Polskich. Wkrótce powstanie nowa strona internetowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na terenie RZGW w Poznaniu znajduje się 5 zarządów zlewni (Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Koło, Poznań, Sieradz) oraz 41 nadzorów wodnych.

Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadził zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu dotyczącym obwodów rybackich. Zmiany wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2018 r. Pełna treść rozporządzenia oraz informacje dotyczące publikacji dostępne są tutaj.

 

7 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz powołanej przy niej Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego oraz Zespołu ds. Gospodarki Odpadami. Spotkanie było okazją do podsumowań działalności Rady jako organu opiniodawczo-doradczego, który funkcjonował przy Dyrektorze RZGW w Poznaniu od 2003 roku. W tym czasie odbyło się 39 posiedzeń, przedstawiono na nich 86 prezentacji, a członkowie Rady przyjęli 81 uchwał. Nowa ustawa Prawo wodne zawiesza działalność rad gospodarki wodnej, w ich miejsce powołane zostaną komitety konsultacyjne.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o przygotowaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Więcej informacji dotyczących przedmiotowego dokumentu dostępnych jest na stronie.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne, z dniem wejścia w życie ustawy, należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Poniżej dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Nie ulegnie zmianie adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Ulegnie zmianie numer rachunku bankowego RZGW w Poznaniu, od 01.01.2018 roku wpłat należy dokonywać na konto o numerze:
61 1130 1017 0020 1510 6720 0022

19 października podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Mariusz Gajda, wręczył odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" sześciu pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

29 września 2017 roku w Czarnkowie odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, na których Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda. Tegoroczne obchody koncentrowały się na podsumowaniu działań prowadzonych na Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz dyskusji o planach na przyszłość.

W dniach od 12 do 28 września 2017 r. odbył się cykl 11 spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez RZGW w Poznaniu w ramach projektu pn. „Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty”.