banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda została powołana przez Ministra Środowiska na członka Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

15 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę na modernizację śluzy Okole na Kanale Bydgoskim. 22 września nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy Wykonawcy - Konsorcjum Firm, w skład których wchodzi Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum oraz „NAVIGA – STAL” Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum.

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

13 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w sprawie współpracy w zakresie geologii i geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem hydrologii, gospodarki wodnej, geologii inżynierskiej, geotechniki.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie PRODUKT W OBIEGU! Konkurs promuje osiągnięcia w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Skierowany jest do producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

5 września odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dotycząca projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uczestników spotkania w imieniu Dyrektor Magdaleny Żmudy, przywitał Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Michał Sosiński.

W związku z prowadzonymi do 8.09.2017 r. konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji informacyjno-konsultacyjnej, która odbędzie się w dniu 5 września 2017 r w Poznaniu w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 w godz. od 9.30 do 14.15.

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku od śluzy Nakło Zachód (km 42+700 Noteci dolnej) do śluzy Józefinki (km 37+200) oraz na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600.
Ponadto, z uwagi na liczne konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Zachód (km 42+700 Noteci dolnej) oraz śłuzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów od 12 sierpnia do odwołania.
Od 13 sierpnia została przywrócona możliwość śluzowania na śluzach Koszewo oraz Gawrony.

Z uwagi na bardzo intensywne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Gromadno do śluzy Czyżkówko w Bydgoszczy oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy Frydrychowo do połączenia z drogą wodną Wisła-Odra. Z uwagi na bardzo dużą liczbę drzew powalonych do koryta rzeki oraz na obiekty hydrotechniczne żegluga zostaje zamknięta od 12 sierpnia do odwołania.