banerpopr

1. Informatyczny System Osłony Kraju
https://isok.gov.pl/index.html


2. Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego
http://mapy.isok.gov.pl/imap/


3. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1938

http://powodz.gov.pl/pl/biblioteka


4. Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/rastrowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski

 

5. Hydroportal

https://isok.gov.pl/hydroportal.html


6. Serwisy hydro-meteorologiczne
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej http://www.imgw.pl
- Aktualna sytuacja hydrometeorologiczna http://monitor.pogodynka.pl/#map/17.4428,52.1097,9,true,true,0
- Informacje meteorologiczne http://www.pogodynka.pl
- Informacje dla akwenów wodnych http://www.zagle.pogodynka.pl 

- Szczegółowe prognozy krótkoterminowe http://www.meteo.pl
- Serwis informacyjny o suszy http://posucha.imgw.pl
- Informacje geologiczne-Państwowy Instytut Geologiczny PIB https://www.pgi.gov.pl
- Informacje hydrogeologiczne-Państwowa Służba Hydrogeologiczna http://www.psh.gov.pl