banerpopr

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków przyjmują w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej:
  • Dyrektor RZGW, w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem RZGW, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi i Kierownicy Zarządów Zlewni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  • Kierownicy komórek organizacyjnych w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym sekretariatem.
 
 

Zarządzenie Nr 6/N/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.