banerpopr

treść ogłoszenia: Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych w Zarządzie Zlewni w Kole

Treść ogłoszenia: Specjalista w Wydziale Taryf w Poznaniu

Zainteresowanych pracą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu prosimy o składanie dokumentów tylko w odpowiedzi na aktualnie prowadzone nabory. Dokumenty, które nie są wysyłane w związku z rekrutacją prowadzoną przez RZGW w Poznaniu, nie są rozpatrywane, a także nie są archiwizowane dla celów przyszłej rekrutacji..

treść ogłoszenia :Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami

treść ogłoszeniaSpecjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych w Zarządzie Zlewni w Sieradzu

 treść ogłoszeniaInspektor w Nadzorze Wodnym W Obornikach ( na zastępstwo)