banerpopr

Przesłana prośba o udostępnienie danych lub wykorzystanie dokumentacji technicznej powinna zawierać:

  1. informacje do jakiego celu zostaną wykorzystane informacje lub dane
  2. dane osoby upoważnionej do otrzymania informacji lub odbioru dokumentacji
  3. dane kontaktowe studenta oraz uczelni
  4. potwierdzenie wniosku przez władze uczelni (dziekana), z zobowiązaniem wykorzystania informacji tylko do celów dla których zostały udostępnione
  5. termin zwrotu wypożyczonych materiałów

 

Zastrzeżenie: informacje i dokumentacja mogą zostać udostępnione tylko w siedzibie PGW WP RZGW w Poznaniu, PGW WP Zarządzie Zlewni w Poznaniu, PGW WP Zarządzie Zlewni  w Gorzowie Wielkopolskim, PGW WP Zarządzie Zlewni w Kaliszu, PGW WP Zarządzie Zlewni w Kole lub PGW WP Zarządzie Zlewni w Sieradzu.