banerpopr

 

Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1 (poz. 40),
2. obwodu rybackiego jeziora Baranówko na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 3 (poz. 41),
3. obwodu rybackiego Jeziora Wielkie na rzece Ostroroga – Nr 1 (poz. 153),
4. obwodu rybackiego jeziora Przedecz na rzece Noteć – Nr 1 (poz. 257),
5. obwodu rybackiego jeziora Słowinko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 455),
6. obwodu rybackiego jeziora Kleszczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 465).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

 

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska - Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Skrzydlewo na cieku Struga Bielska – Nr 2 (poz. 200a*),
3. obwodu rybackiego jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć – Nr 1 (poz. 288*),
4. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
5. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała - Nr 1 (poz. 354*),
6. obwodu rybackiego jeziora Meszyn na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 3 (poz. 214*).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Zrucim na cieku Struga Bielska – Nr 1  (poz. 200*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska – Nr 1 (poz. 203*),
3. obwodu rybackiego jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnogórska – Nr 1 (poz. 209*),
4. obwodu rybackiego rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4 (poz. 280*),
5. obwodu rybackiego jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1 (poz. 338*),
6. obwodu rybackiego jeziora Perkosz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 490*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1 (poz. 461*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Diable na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 464*),
3. obwodu rybackiego Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2 (poz. 472*),
4. obwodu rybackiego Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3 (poz. 473*),
5. obwodu rybackiego Jeziora Wilcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka – Nr 1 (poz. 475*),
6. obwodu rybackiego jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4 (poz. 512*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska – Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1 (poz. 343*),
3. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354*),
4. obwodu rybackiego Sępólno Duże (Piekiełko II) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354a*),
5. obwodu rybackiego rzeki Chrząstawa – Nr 2 (poz. 359*),
6. obwodu rybackiego Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 448*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego rzeki Ner - Nr 1 (poz. 19*),
2. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
3. obwodu rybackiego jeziora Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa - Nr 1 (poz. 449*),
4. obwodu rybackiego jeziora Dominikowo Małe (Chomętowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 480b*),
5. obwodu rybackiego jeziora Pieradz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Stawica - Nr 1 (poz. 487*),
6. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

* pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.