banerpopr

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik_-_grupa_kapitałowa.doc

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567755-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

SIWZ

Zał. nr 1-5 do SIWZ

Zał. nr 6 - Wzór kalkulacji ofertowej

Zał. nr 7 - Wzór umowy

Zał. nr 8 - Wór protokołu 1

Zał. nr 8a - Wzór protokołu 2

Informacja z otwarcia ofert_www

 Odpowiedzi na pytania

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu 1

Ogłoszenie o sprostowaniu 2

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 101-244591

SIWZ

Załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ-Word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ-ESPD

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług/robót

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz urządzeń

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiOU

Załączniki nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót, Kosztorysy, Mapki poglądowe

   Część 1: NW Częstochowa pn.: wały rzeki Konopki, Stradomki, Kucelinki;

   Część 2: NW Częstochowa pn.: wały rzeki Warty;

   Część 3: NW Sieradz pn.: wały rzeki Warty – Niniwki;

   Część 4: NW Sieradz pn.: wały rzeki Warty;

   Część 5: NW Sieradz pn.: wały rzeki Żegliny – Widawki;

   Część 6: NW Sieradz pn.: wały rzeki Warty – Strugi z Bartochowa – Myja;

   Część 7: NW Zduńska Wola pn.: wały rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli;

   Część 8: NW Poddębice pn.: wały rzeki Warty;

   Część 9: NW Poddębice pn.: wały rzeki Warty;

   Część 10: NW Poddębice pn.: wał cofkowy Ner;

   Część 11: NW Łask pn.: wały rzeki Grabi;

   Część 12: NW Radomsko pn.: wały rzeki Warty;

   Część 13: NW Kłobuck pn.: wały rzeki Piskara – Liswarta;

   Część 7, 9 i 10: Przedmiary robót, Kosztorysy po zmianie

Załącznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 11 do SIWZ - Identyfikator postępowania

Załącznik nr 12 do SIWZ - Klucz publiczny

Załącznik nr 13 do SIWZ - Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP